Vízkereszt ünnepe

Szerző: | 2021. január 5.

              Az ünnep jelentése

Az ünnep görög neve – epifánia, vagyis megjelenés – utal arra, hogy Jézus Krisztusban Isten megjelent, eljött közénk és elhozta nekünk az üdvösséget.

Vízkeresztkor Jézus három megjelenésére emlékezünk:

  • Jézus születése által Isten megjelent a világban. A napkeleti bölcsek által a pogányokhoz is eljutott a Megváltó születésének örömhíre.
  • Jézus megkeresztelkedésekor a Jordán folyónál a mennyei Atya szózata kinyilatkoztatta a szeretett Fiút és a Szentlélek galamb képében alászállt Krisztusra.
  • Jézus első csodájával a kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét: „Kinyilatkoztatta dicsőségét, s tanítványai hittek benne” (Jn 2,11).

Vízkeresztkor kezdődik meg a házszentelések időszaka. A víz megszentelésének, azaz megkeresztelésének szertartásából ered a magyar vízkereszt elnevezés is. A házszentelés szertartása során a pap az újonnan megáldott szenteltvízzel meghinti a lakásokat, házakat; valamint megáldja a benne lakókat, dolgozókat. Szokás szerint a házszentelés után az ajtóra fölírják az évszámot és a népi értelmezés szerint a Háromkirályok nevének (Gáspár, Menyhért, Boldizsár) kezdőbetűit: 20 + G + M + B + 17. Más értelmezés szerint a három betű a latin áldásformula kezdőbetűi: Christus Mansionem Benedicat („Krisztus áldja meg e házat”).

                Beszélgetés

A családotok életében milyen arcai jelennek meg Krisztusnak? (pl.: a szolgáló Krisztus, amikor a gyerekek segítenek terítéskor, vagy amikor a szülő elmosogat vacsora után) Hol és kiknek tudjátok ti megjeleníteni Krisztus áldását? Milyen ajándékot tudtok ti adni a saját életetekből Krisztusnak? „Amit egynek tesztek a legkisebbek közül, azt nekem teszitek” (Mt 25,40) – Kinek tudsz magadból (időd, tetteid) vagy a javaidból ajándékozni?)

              Feladat

Hívjátok fel a plébániát és beszéljétek meg, hogy a plébános atya mikor látogat meg titeket, hogy megszentelje otthonotokat.

A téli hidegben adj egy hajléktalannak valahol egy forró italt.

            Ima

Mondjátok el közösen a kereszteléskor elhangzó imát imát, a Hiszekegyet!