Szentmise a klinikai egészségügyi dolgozókért

Szerző: | 2020. október 26.

A Szeged-Csanádi Egyházmegye Pasztorális Helynökség Szent Dömötör Kórházlelkészi Szolgálata hálával tekint a Szent-Györgyi Albert Klinikai Központtal és az egyházmegye területén elhelyezkedő kórházakkal a kórházi lelkigondozás területén eddig megvalósult együttműködésre.

Ehhez kapcsolódóan Szent Dömötör előestéjén, 2020. október 25-én, vasárnap 18 órakor ünnepi szentmisére várták a Fogadalmi Templomba a szegedi klinikák egészségügyi dolgozóit.

Áldozatos munkájukat megköszönve ezzel a szentmisével áldást és erőt kértek ebben a rendkívüli időszakban a gyógyító munka folytatásához.

A kórházlelkészi szolgálat küldetése, hogy a Szeged-Csanádi Egyházmegyében működő kórházakban kezelt betegeknek, hozzátartozóiknak lelki támogatást és az egészségügyben dolgozó munkatársaknak a hivatásukhoz kapcsolódó lelki megerősítést nyújtsanak és élő hittel, együttérzően közvetítsék Isten elfogadó és megerősítő szeretetét.

A Szolgálat névadója, Szent Demeter (szögediesen Dömötör) vértanú. Születési helye a hagyomány szerint az utóbb róla elnevezett szerémségi Szávaszentdömötör (Érdy-kódex). Nemes család szülötteként mint római katonatiszt került Thesszalonikába, ahol a keresztényüldözések során egy hatalmas erejű óriás ölte a hívőket. Amikor barátja, Nesztor kénytelen volt megvívni vele, Dömötör a kereszt jelével erősítette meg, így Nestor le is győzte az óriást, mire a császár lefejeztette. Ezután Dömötört is elfogták, s az óriás haláláért megvádolták. Kivégzése előtt gyűrűjével és palástjával számos beteget meggyógyított.  Legendája szerint a sírjánál gyógyult meg egy magas rangú tisztviselő is, aki Dömötör tiszteletére bazilikát építtetett (forrás: Magyar Katolikus Lexikon). Dömötörnek a néphit olyan csodatevő erőt tulajdonított, hogy az oltalma alatt álló várost személyesen is, fehér lován ülve, olykor mennyei sereg élén, megvédi az ellenség támadásaitól. A szent nagy tiszteletnek örvendett Szegeden már a 11. századtól kezdve, az ősi palánki templom az ő nevét viselte.

A szentmisét Kondé Lajos pasztorális püspöki helynök, kórházlelkész mutatta be, aki szentbeszédében kiemelte, hogy a bajban lévő, beteg embernek nagy segítség, ha van egy olyan társ, akivel megoszthatja a nehézségeit, aki odaáll az elesett mellé, aki meglátja a szükségét. Az egymással és egymásért végzett ima, lelki beszélgetés által Isten gyógyító szeretete működik. Krisztus szolgálni jött, és ez a szolgáló szeretet valósul meg a beteghez való odafordulásban.

A mise után a jelenlévő klinikai egészségügyi munkatársakat egy igényfelmérő kérdőív kitöltésére kérték meg a Kórházlelkészi Szolgálat lelkigondozói. A kérdőív arra vonatkozott, hogy hogyan tudnak segíteni abban, hogy az egészségügyben dolgozókat megerősítsék, támogassák további munkájukban, hivatásukban. Ez után egy általuk készített ajándékkal lepték meg a kitöltőket.

Máramarosi Mária kórházlelkészségi koordinátor