Szent József ünnepe

Szerző: | 2021. március 18.

Szent József ünnepe

Szentírási szakasz (Mt 1,18-25)

 Jézus Krisztus születése így történt. Anyja, Mária jegyese volt Józsefnek, de mielőtt egybekeltek volna, kitűnt, hogy gyermeket vár a Szentlélektől. Férje, József igaz ember volt, és nem akarta megszégyeníteni, ezért elhatározta, hogy titokban bocsátja el. Miután mindezt végiggondolta, íme, az Úr angyala megjelent neki álmában, és így szólt: „József, Dávid fia, ne félj feleségül venni Máriát, mert ami benne fogant, a Szentlélektől van! Fiút fog szülni, akit nevezz el Jézusnak, mert ő szabadítja meg népét bűneiből!” Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék, amit az Úr mondott a próféta által: Íme, a szűz majd gyermeket vár, és fiút fog szülni, akit Emmánuelnek fognak nevezni, ami azt jelenti, „velünk az Isten”. József pedig, amikor felébredt álmából, úgy tett, ahogy az Úr angyala megparancsolta neki. Magához vette feleségét, de nem ismerte meg addig, amíg meg nem szülte fiát, akit Jézusnak nevezett el.

Az ünnep jelentése

Szent József valószínűleg Kr. e. 30 előtt született. Ereklyéi nem maradtak meg, sírja feltételezhetően a názáreti Angyali üdvözlet-bazilika alatti barlangban volt, vagy a jeruzsálemi Jozafát-völgyben.A nyugati egyház naptárainak tanúsága szerint a 10. század óta március 19-én ünnepelték Szent Józsefet. Róma is ezt a napot vette át, és először 1479-ben, majd 1621-ben vették föl az általános naptárba.A katolikus vidékeken József napja tavaszkezdetnek számít. Azok a szegediek, akik télidőben nem iparkodtak házuk előtt és udvarukban a hó eltakarításával, azt mondták tréfásan: „Nem vergődök vele, majd mögfogadom Szent Józsefot, majd elhordja ő.” Más mondás szerint: „Szent József után, ha pörölyvassal ütögetik is a földbe a füvet, akkor is előbújik.”Az ország sok vidékén ezen a napon eresztették ki először a méhrajokat. Göcsejben a gazda e napon nem ment el hazulról, hogy méhei rajzáskor visszajöjjenek.

Beszélgetés a családban

Beszélgethetnek az édesapák arról a gyerekekkel, hogy milyen volt az, amikor ők megtudták, hogy apák lesznek.- Arról is mesélhetnek az apák a többi családtagnak, hogy mi az ő “angyaluk”, életet irányító elvük, vágyuk, amire hallgatni szoktak.- Elképzelhetjük, hogy József, aki kétkezi munkás volt, bizonyára sok mindent csinált együtt fiával is. Az apák kereshetnek a napokban ilyen tevékenységet, ahol apák és fiúk együtt tudnak dolgozni: kertészkedés, karbantartás, bicikliszerelés, horgászat stb. A kettesben töltött minőségi idő sok örömet adhat a kapcsolatnak.

Ima

Szent József, akinek a védelme oly nagy, oly erős, oly gyorsan eljut az Isten trónja elé, én felajánlom neked minden kérésemet és vágyamat.
Szent József, segíts nekem közbenjárásod által, szerezd meg nekem Fiad minden lelki áldását, Jézus Krisztus, a mi Urunk által. Azért, hogy itt lent, a te mennyei erőd alatt lévőkkel foglalkozhassak, felajánlhassam hálaadásomat és hódolatomat a hőn szeretett Atyánknak.
Ó, Szent József, sosem fáradok el rólad elmélkedni, arról ahogy Jézus alszik a karodban; Nem merek közeledni, miközben a szívetek oly közel van egymáshoz. Szorítsd őt magadhoz szorosan az én nevemben, csókold meg finoman a fejét helyettem, és kérd tőle, hogy viszonozza majd amikor halálom órájában utolsó lélegzetemet veszem. Szent József, a távozó lelkek védőszentje, imádkozz értem. Ámen.