Személyes hangvételű püspöki beszámoló a római szinódusról

Szerző: | 2023. december 5.

Előrevivő, lelkesítő gondolatokban, lelki, közösségi inspirációkban gazdag estét töltöttek együtt mindazok, akik részt vettek Pál József, temesvári püspök személyes beszámolóján a szinódusi folyamat októberi, római ülésszakáról.

Papok, szerzetesek, világiak gyűltek össze Kondé Lajos, pasztorális helynök meghívására a szegedi Katolikus Házban 2023. december 4-én este, hogy meghallgassák a püspök atya gondolatait a szinódus módszereiről és fő tartalmi elemeiről.
Kiemelte, hogy a sok imával kísért csoportmunka a szinódusnak kifejezetten lelki arculatot adott. Erre építve valósult meg a tiszteleten és párbeszéden alapuló kölcsönös meghallgatás, a közösségi megkülönböztetés. Megtapasztalhatták a konszenzus megszületésének folyamatát, amelyben a Szentlélek jelenléte volt érzékelhető. A szinódusban a közösség lehetőséget adott, hogy az ÉN-től eljussanak a MI-ig, ahol a testvéri kapcsolódások az Istennel való találkozás helyei lehetnek.