Isteni irgalmasság rózsafűzére

Az Isteni Irgalmasság Rózsafűzére  (ajánlás: naponta, 15 órakor)

Keresztvetés, Bevezetés: 1 Miatyánk + 1 Üdvözlégy + 1 Hiszekegy

Tizedekre (5), Nagy (önálló) szemre:

Örök Atya! Felajánlom Neked szeretett Fiadnak, a mi Urunk, Jézus Krisztusnak Testét és Vérét, Lelkét és Istenségét, – engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.

Kis szemekre (10): Jézus fájdalmas szenvedéséért – irgalmazz nekünk és az egész világnak!

Záró ima (3x): Szent Isten, Szent erős Isten, Szent halhatatlan Isten, – irgalmazz nekünk és az egész világnak!

Ámen.

Fausztina nővér naplójából:

811 Midőn beléptem magányomba, meghallottam ezeket a szavakat: ,,Minden lelket, aki ezt a rózsafüzért imádkozza,megvédem halálos óráján, mint saját dicsőségemet. Ha mások imádkozzák egy haldokló mellett, az is elnyeri ugyanezt a bűnbocsánatot. Ha ezt (205) az imát a haldokló mellett mondják, mérséklődik Isten haragja, és mérhetetlen irgalom veszi körül a lelket; –Fiam fájdalmas szenvedése megindítja irgalmam mélységét.’

754 + Az Úr ígérete: ,,Azokat a lelkeket, akik ezt a rózsafüzért imádkozzák, már életükben körülöleli irgalmam,különösen pedig haláluk óráján.”