Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepe

Szerző: | 2021. március 24.

Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepe

 Szentírási szakasz (Lk 1,26-38)

A hatodik hónapban elküldte Isten Gábriel angyalt Galilea egyik városába, Názáretbe egy szűzhöz, aki egy Dávid házából származó férfinak, Józsefnek volt a jegyese. A szűznek Mária volt a neve. Az angyal belépett, és így szólt hozzá:

– Üdvözlégy, kegyelembe fogadott! Az Úr veled van!

Ezekre a szavakra Mária megdöbbent, és azt fontolgatta, vajon mit jelenthet ez a köszöntés. Az angyal így folytatta:

– Ne félj, Mária, mert kegyelmet találtál Istennél! Íme, fogansz, és fiút szülsz, akit majd Jézusnak nevezel. Nagy lesz ő, és a Magasságos Fiának hívják majd. Az Úristen neki adja majd atyjának, Dávidnak a trónját, és uralkodni fog Jákob házán örökké, és uralmának nem lesz vége.

Mária erre ezt mondta az angyalnak:

– Hogyan lehetséges ez, mikor én férfit nem ismerek?

Az angyal így válaszolt neki:

– Szentlélek száll rád, és a Magasságos ereje árnyékoz be téged, ezért a születendő szent lesz, és Isten Fiának hívják majd. Íme, rokonod, Erzsébet is fiút fogant öregségére, és már a hatodik hónapban van. Ő, akit meddőnek tartottak. Istennek ugyanis semmi sem lehetetlen.

Mária így szólt:

– Íme, az Úr szolgálója vagyok: történjék velem szavad szerint!

 Az ünnep jelentése

 Az egyház a hetedik századtól kezdve kilenc hónappal karácsony előtt, március 25-én ünnepli Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepét, amikor az angyal hírül adja Máriának, hogy gyermeke fog születni, aki Isten fia lesz.

Bizonyára nem véletlen, hogy ez a nap a tavaszi napéjegyenlőség közelében van, amikor a nappal ugyanolyan hosszú, mint az éjszaka. Szerzetesek Mária ünnepeken ezt éneklik: „Üdvözlégy szent föld, amely szeplőtelen gyümölcsöt terem, üdvözlégy Ígéret Földje”. Mária a termékeny föld szimbóluma.

Az egykori emberek tudatát meghatározta a vetés és az aratás – hiszen ettől függött a jóllétük. Ez életünk ősképe is. Az élet abból áll, hogy vetünk és aratunk. Csak az fog aratni, aki vet. Vetni annyit jelent, magokat hinteni a földbe. Magok nélkül semmi sem tud növekedni. Az aratáshoz emberi erőfeszítésre van szükség. Csak az fog személyesen kibontakozni, aki elveti, képviseli, élővé teszi a világban, amit a szívében hordoz. A vetés az életünk vonatkozásában azt jelenti, hogy a szívünkön viselünk valamit, ami a lényünk mélyén mozdul. A mi feladatunk, hogy Isten csak nekünk, és csak bennünk kimondott szavát érzékelhetővé tegyük a világban. Isten Igéje bennünk is szeretne kihajtani, gazdag termést hozni.

“A tavasz kezdete, amikor a tavasz elő akarja csalogatni belőlünk a megdermedt életet. A minket körülvevő, virágba boruló életnek bennünk is szárba kell szökkennie.” (Anselm Grün)

 Egyéni gyakorlat

Ma keresd azokat a képeket, illatokat, hangokat a környezetedben, amelyek a megújuló, ébredező természet jelei. Engedd magad rácsodálkozni egy apró virágra, a rügyekre, a madarak énekének dallamára. Arra, hogy bár mindezek ismerősek, mégis mind egyedi és megismételhetetlen a maga nemében. Ahogyan Te is. Ma keresd magadban azt a szót vagy mondatot, amit szeretnél képviselni az életeddel a világban. Ha megvan, írd le valahová, ahol mindig megtalálod.

 Beszélgetés a családban

Keressen minden családtag egy-egy olyan eseményt az életéből, amikor elkezdett, elvállalt valamit, ami nem volt könnyű, de az erőfeszítései nyomán valami olyat sikerült megvalósítani, ami értékes.

Meséljétek el egymásnak ezeket a történeteket!

 Ima

Mondjátok el közösen az Üdvözlégyet!