“Élet a plébánián – fókuszban a közösség” konferencia

Szerző: | 2019. október 31.

Konferencia Szegeden: Élet a plébánián – fókuszban a közösség

Október 26-án a Szeged-Csanádi Egyházmegye Pasztorális Helynöksége konferenciát szervezett Élet a plébánián címmel. Mint a konferencia alcíme is mutatja a téma főként a plébániai közösségekre fókuszált.

Hadd idézzünk a Pasztorális Helynökség küldetéséből: ”Szolgálatunkban fontosnak tartjuk, hogy éltető kapcsolatokat építünk: magunkkal, egymással és az Istennel, közösségben és közösségek között.” Ennek jegyében került megrendezésre ez a nap a szegedi Katolikus Házban. Olyan előadókat hívtak meg a szervezők, akik megújult lendülettel mai utakat keresnek a plébániai közösségek fejlődésének lehetőségeire.

Kondé Lajos pasztorális helynök köszöntése után, az első előadó Nyéky Kálmán atya volt, aki a nagysikerű Újraépítve című könyv kapcsán beszélt arról, hogy mit is jelent a közösségek megújulása a nyugati Egyházban. Természetesen a hallgatóság nem a könyv tartalmát hallhatta, hiszen az előadó sok személyes példával, tapasztalattal beszélt azokról a szempontokról, amiket a könyv szerzői kiemeltek a plébániai közösségek újraépítésének munkájából. Nyéky atya, jelenleg a siófoki Sarlós Boldogasszony templom plébánosa, valóban megmozgató előadást tartott, számos interaktív kérdéssel kapcsolta be a hallgatóságot a témába. Ezzel is megerősítve azt, hogy a megújulásnak az egyik kulcsa az, hogy ne passzív fogyasztók legyünk az Egyházban, hanem aktív tanítványai legyünk Jézusnak.

Szervesen ehhez kapcsolódott a délelőtt következő előadása, amelyet Süvegesné Rudan Margit és Süveges Gergő, a NCD Hungary képviselői tartottak. Akik mindamellett, hogy bemutatták, hogy az NCD (természetes közösségfejlődés) rendszere milyen lépésekben és milyen eszközökkel tud segíteni a plébániai közösségek fejlődésében, rávilágítottak arra is, hogy mi az a 4, illetve párhuzamosan mi az a 3 aspektus, amellyel a jelenlévők villanóképet alkothattak magunknak a közösségük jelenlegi állapotáról.

Délután műhelymunkákkal folytatódott a nap, amelyben kiscsoportos munkában volt lehetőség elmélyülni a délelőtt témáiban, valamint olyan új témák is bekerültek, amelyek szintén odafigyelést igényelnek a közösségek életében, missziós tevékenységében.

Az egyik ilyen műhely az oltár körül szolgálók lelkiségéről szólt, ahol Nyéky Kálmán atya vezetésével arról beszélgettek a résztvevők, hogy a liturgiában tevékenykedő világiak szolgálata mennyire fontos, milyen nehézségei és örömei vannak ennek, és milyen missziós hatásai lehetnek. Ehhez kapcsolódva egy másik műhelyen a Helynökség munkatársának, Bucskóné Lehota Ágotának a vezetésével a zenei szolgálattal foglalkoztak a résztvevők. Azzal, hogy hogyan, milyen módon tudja a zene szolgálni azt, hogy a liturgiánk felemelő legyen, a híveket az Isten felé fordítsa. A Süvegesné Rudan Margit és Piros Adorján vezette kiscsoportos munka az NCD rendszerében igyekezte elmélyíteni az érdeklődőket. Egyrészt azzal, hogy volt idő az előadáson elhangzottakra reflektálni, másrészt lehetőséget mutatott arra, hogy a délelőtt elhangzott fogyasztóból tanítvánnyá nevelésre milyen utat is ajánl a Természetes Közösségfejlődés rendszere akkor, amikor a közösségi élet egyik meghatározó jellemzőjeként az ajándékalapú szolgálatot említi. Vagyis nemcsak a feladatok ellátását tűzi ki célul, hanem épít azokra az ajándékokra, amiket a közösség tagjai a Szentlélektől kapnak. Süveges Gergő pedig az egyházközségi médiáról, annak mai kihívásairól, missziós lehetőségeiről tartott kiscsoportos beszélgetést a résztvevőknek.

A zárszóban Kondé Lajos pasztorális helynök hangsúlyozta, hogy meghívást kaptunk arra, hogy a kitárt kapuban ne álljunk meg, hanem lépjünk be rajta, és ki-ki a maga közösségében az itt kapott gyümölcsöket ossza meg és az itt tanultakat kamatoztassa. Mindezekre és a résztvevőkre áldását adva búcsúzott a meghívottaktól.

Öröm a szervezők számára, hogy a mintegy száz jelenlévő (akiknek egyharmada pap volt) nem csupán a helyi egyházmegyéből gyűlt össze, hanem máshonnan is voltak résztvevők, akik nagy érdeklődéssel érkeztek, valamint a közeli, határontúli, temesvári és nagyváradi egyházmegye aktív tagjai is jelen voltak. A résztvevői visszajelzések alapján is azt mondhatjuk, hogy egy életteli, aktív és gyakorlatias napon vehettek részt azok, akik el tudtak jönni erre a konferenciára.