A Családközpont Alapjai

ALAPÉRTÉKEINK:

 • kreativitás, megújulásra való készség
 • hit a csapatmunkában
 • innovátori és inspiráló jelenlét
 • igényesség
 • humor
 • hivatástudat
 • elkötelezettség katolikus hitünk megélése mellett
 • imádságos lelkület
 • családi életünk melletti tudatos döntés

Céljaink betöltése érdekében:

 • otthonainkban éljük, ünnepeljük a családot, mint Istentől kapott életformát
 • a családközpontban evangelizálunk, érzékenyítünk, szeretetben való megtérésre hívunk, szervezünk, koordinálunk, lehetőséget teremtünk, szolgálunk, prevenciót végzünk
 • a családközösségeinkben kísérjük, bevonjuk, támogatjuk a családokat és velük kapcsolatot tartva építjük a családok egységét

alapfogalmaink

A családpasztorációs szolgálat végzése során a legfontosabb fogalmakat az alábbi értelemben használjuk, illetve törekszünk ezek szellemében, és ezek megvalósítása érdekében végezni munkájukat.

Az ideális katolikus keresztény házasság és család fogalmát azért látjuk fontosnak megfogalmazni, hogy irányt mutasson, meghívó legyen, megtérésre szólítson, viszonyítási pont legyen egy családbarát társadalom felépítését segítő szemléletformálásban.

 

Házasság

Egyházunk tanítása és hitünk szerint a házasság:

 • életállapot, melyet egyetlen férfi és egyetlen nő (akik mind biológiai, mind pszicho-szociális szempontból azok) szabad akaratból választ;
 • életszövetség, amelyet a felek szeretetből kötnek meg, és amit a Szentlélek tesz teljessé;
 • bensőséges élet- és szeretetközösség, amely kizárólagos, kölcsönös, teljes és végérvényes önátadásban, és egymás elfogadásában fejeződik ki;
 • hatékony jel, mely megjeleníti és megvalósítja Istennek az emberiség, valamint Krisztusnak az egyház felé mutatott szeretetét;
 • szentség, mivel a házastársi és a családi szeretet a kegyelem közvetítésének eszköze, illetve az Isten és ember találkozásának helye;
 • küldetés, amely sajátos karizmából fakad: egymást a szentté válás útján segíteni, továbbá Isten családját építeni és terjeszteni.

 

Család

Egyházunk tanítása és hitünk szerint a katolikus keresztény család:

 • a férfi és nő bensőséges, egymást kiegészítő egyesülése, amelyet a házasság szabad elhatározásból vállalt, nyilvánosan megerősített és felbonthatatlan köteléke hoz létre, amely a személy kiteljesedésére, valamint az élet továbbadására irányul;
 • több, mint egyszerű jogi, szociológiai, vagy gazdasági közösség: a szeretet, a szolidaritás közösségét valósítja meg. Az a feladata, hogy azokat a kulturális, erkölcsi, szociális, lelki és vallási értékeket továbbadja, amelyek szükségesek a családtagok és a társadalom életéhez;
 • több nemzedék egymást segítő szoros kapcsolatrendszere, amelyben az egyének és a társadalom jogai és igényei összhangba kerülnek;
 • a házastársak egységéből, a házasság szentségéből származik; az ebből adódó hivatás és küldetés megélésének színtere;
 • mintaképe maga a Szentháromság, hiszen a házasfelek, a férfi és a nő közötti igazi egységet a Szentlélek valósítja meg. Őáltala lesznek a szülők a Teremtő társai az élet továbbadásában;
 • „a kölcsönös szeretet-kapcsolatok ékszerdoboza”, olyan személyes kapcsolatrendszert kínál fel tagjainak, amely lehetővé teszi önmegvalósításukat, életük személyes kibontakoztatását;
 • a leleményes problémamegoldás elsajátításának legdöntőbb helye, a felismert és megoldott konfliktusoknak köszönhetően a családtagok lelki növekedésének otthona;
 • befogadó, nyitott a körülötte élő családokra;
 • Istennel is párbeszédben lévő közösség, tagjainak sajátos papi küldetése van;
 • megváltott és „megváltó” közösség, részesedik az egyház küldetéséből: mások és a társadalom életét és fejlődését szolgálja.

 

A családpasztoráció

A családpasztoráció megvalósítói maguk a családok és az egész keresztény közösség a CsaládKözPonttal karöltve, mely a házasság és a család örömhírének ünneplését, hirdetését és szolgálatát végzi; ennek keretében segítséget nyújt a családoknak, hogy Isten szeretet-közösségeivé váljanak, és képessé evangelizációs feladatuk betöltésére.

A családpasztoráció konkrét területei:

 • Önálló, tudatos, szabad, kreatív, önajándékozó és felelős emberré válássegítése.
 • A házastársi szeretet-kapcsolat megélésének erősítése.
 • Támasz nyújtása az evangéliumtettel és szóval történő hirdetésére a családban, a plébánián, a társadalomban a mai kihívások között.