Áldoztatók képzése

Szerző: | 2021. október 19.

A Pasztorális Helynökség egyik kulcsfeladata, hogy az egyházmegyénkben szolgáló lelkipásztorokat világi munkatársak képzésével támogassa. Ilyen, áldoztatónak készülő munkatársakkal találkoztunk az elmúlt szombaton. Az atyák által ajánlott civil testvérek arra készültek fel, hogy az Eucharisztia szentségéből minél több hívőt részesítsenek: vagy úgy, hogy a szentmisében segítik az áldoztatást, vagy úgy, hogy a betegágyhoz viszik az Oltáriszentséget. A nap ismerkedéssel kezdődött, majd biblikus bevezetőben volt részünk, és egészen gyakorlati útmutatást is kaptak a résztvevők az áldoztatással kapcsolatban. Imádkozzunk a résztvevőkért, hogy méltóan végezhessék a szolgálatukat az egyházközségükben!